تخم خیار

18,000 تومان

این محصول در بسته بندی ۷۵ گرمی میباشد برای دریافت تعداد گرم های دلخواه در بخش یادداشت ها اضافه کنید. یا با ما تماس بگیرید.