موم عسل

30,000 تومان

این محصول به صورت ورقی میباشد در ورق های ۶۰گرمی بدون پارافین