سبزی خشک شده ترخون

15,000 تومان

این محصول در بسته بندی ۵۰ گرمی میباشد برای دریافت تعداد گرم های دلخواه تعدادگرم دلخواه خود را در بخش یادداشت ها اضافه کنید. یا با ما تماس بگیرید.